สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ปี 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ประจำปี 2562

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000936.PDF  

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000943.PDF

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000935.PDF  


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000942.PDF

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000934.PDF


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000941.PDF

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000932.PDF  


รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000931.PDF 

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000930.PDF  

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000940.PDF

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000929.PDF 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000939.PDF

รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000928.PDF


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000938.PDF


ประกาศกำหนดสมัยประชุม  2562

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000937.PDF


 

ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
เรื่อง  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  
 
- สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ของปี 2561
วันที่ 27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด

- สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ของปี 2561
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
ประชุมสามัญประจำปี 2559
                เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ประจำปี 2559
                   สมัยที่  1         ระหว่าง  วันที่   1  -  15    กุมภาพันธ์  2559
                   สมัยที่  2         ระหว่าง  วันที่  16  - 30    มิถุนายน   2559
                   สมัยที่  3         ระหว่าง  วันที่   1  -  15    สิงหาคม   2559
                   สมัยที่  4         ระหว่าง  วันที่  16 -  30     ธันวาคม   2559
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ของปี 2559
วันที่ 29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ของปี 2559
วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559   ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559  
วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ของปี 2559
วันที่ 29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยวิสามัญประจำปี  2559  สมัยที่ 1
วันที่  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
view