สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟประดับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟประดับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตะโกเปียน หมู่ที่ 9 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จำนวนเงินงบประมาณ 153,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตะโกเปียน หมู่ที่ 9 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จำนวนเงินงบประมาณ 153,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
view