สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ส.อบต.เมืองไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ส.อบต.เมืองไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ...

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน" และ " แอปพลิเคชั่น Landuse Plan" รวมทั้ง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองผ่าน Line Official Account "DPT Information" ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ คลิปวีดิโอ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"

ประชาสัมพันธ์ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
view