สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "อยู่ไหน" เพื่อเป็นกลไกที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหายและเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค ยังสามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคสหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "อยู่ไหน" เพื่อเป็นกลไกที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหายและเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค ยังสามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคสหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบ  ดาวน์โหลด

Tags :

view