สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด


ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด


ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)  ดาวน์โหลด

view