สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ นำโดยนายนรินทร์ วัชระศิริบรรลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ นายธนะกิจ สังข์น้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ พร้อมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลเมืองไผ่ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=muangphai.krasung&set=a.4084911104862148


view