สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


1.โทรศัพท์   0 4466 6682

2.เว็บไซต์ www.muangphai.com

3.เฟสบุ๊ค อบต.เมืองไผ่  https://www.facebook.com/muangphai.krasung/?ref=bookmarks

4.ตู้รับฟังความคิดเห็น

5.ทางไปรษณีย์ อบต.เมืองไผ่   224  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31160

6.ทาง e-mail   muangphai.krasang@gmail.com

7.ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน
view