สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ที่ตั้ง : 224  หมู่  1   ตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  31160 

โทรศัพท์ : 044-666-682   

โทรสาร/แฟกซ์ : 044-666-682

E-Mail : muangphai.krasang@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/muangphai.krasung


view